Rào cản du lịch

Buộc test COVID-19: Cái “hom giỏ” tốn tiền và chỉ để tham khảo

Anh Đào |

Chỉ vài ngày nghỉ lễ, đã có tới 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, mang lại doanh thu 22.000 tỉ đồng. Trong đó, quy định “tốn tiền, vô nghĩa” là buộc phải test COVID-19 - khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả tháng 4 chỉ có 70.000.