Ra biển lớn sao cứ đi đường tắt

Lùi Lễ hội Xoài để chuẩn bị tốt hơn việc đưa xoài Việt ra biển lớn

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tỉnh Đồng Tháp lùi Lễ hội Xoài sang 2023 là để chuẩn bị tốt hơn cho hành trình đưa xoài Việt ra "biển lớn".

Không thể im lặng với “Người lắng nghe: Lời thì thầm”

Linh Anh |

Đang có những ý kiến cho rằng bài báo “Ra biển lớn sao cứ đi đường tắt” của tác giả Trần Việt đăng trên Báo Lao Động điện tử đã tiết lộ nội dung bộ phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” trước khi bộ phim này phát hành.