Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều LĐLĐ quận, huyện của TPHCM tiếp tục hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

TPHCM: Nhiều LĐLĐ quận, huyện tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19

Nam Dương |

Đây là hoạt động thực hiện theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021.