Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát và thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.