Quyền sự dụng đất làm trang trại

Hết thời hạn, hộ gia đình có được tiếp tục sử dụng đất làm trang trại?

nam dương |

Gia đình tôi đang sử dụng đất làm trang trại và sắp hết thời hạn được cấp đất. Xin hỏi, gia đình tôi có tiếp tục được sử dụng đất không? Bạn đọc có email letrangxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi.