Quyền sở hữu nhà

Điều kiện Việt kiều được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Trang Thiều (T/H) |

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đủ điều kiện.

Chi tiết thủ tục đăng ký đất đai 2021

Minh Quân |

Theo Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013, đăng ký đất đai là thủ tục bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Giảm một nửa thời gian cấp sổ đỏ

T.CHÍ |

Theo Quyết định số 5167/QĐ-BTNMT, thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sẽ được cắt giảm từ 1/3 đến 1/2 thời gian so với trước kia.