Quyền làm chủ của nhân dân

Thi viết về “Quyền làm chủ của nhân dân”

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM ngày 29.6 đã triển khai cuộc thi viết về “Quyền làm chủ của nhân dân” đến đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố.

Thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh bài học: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.