Quyền của người mang thai hộ

Lao động nữ mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tuyetmaixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, lao động nữ mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không? Nếu có thời gian hưởng chế độ thế nào?

Người mang thai hộ có những quyền gì?

nam dương |

Bạn đọc có email vuthuaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Chị tôi nhờ tôi mang thai hộ. Xin hỏi, người mang thai hộ có những quyền gì?