Quyền con người ở Việt Nam

Bảy ưu tiên của Việt Nam về bảo vệ quyền con người

H.L |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng công bố 7 ưu tiên của Việt Nam về bảo vệ quyền con người trong buổi họp báo thường kỳ và ra mắt  sách "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” chiều 18.1.