Quỹ Trợ vốn đoàn viên công đoàn

Phú Thọ: Kiểm tra các dự án vay Quỹ Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn

Hải Huyền |

Phú Thọ - Tính đến hết tháng 5.2022, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Sơn có 30 công nhân viên chức lao động vay vốn từ nguồn Quỹ Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, với tổng số kinh phí đã vay là 750 triệu đồng. 

Phú Thọ: Giải ngân trên 7 tỉ đồng cho gần 300 đoàn viên vay vốn

Nguyễn Thị Hồng Xiêm |

Phú Thọ - Với mục tiêu, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ban quản lý Quỹ trợ vốn đoàn viên công đoàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay vốn, hỗ trợ người lao động tự tạo thêm việc làm, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống…