quy định thu học phí sau dịch

TPHCM: Thông báo mới nhất về thu học phí học sinh khi nghỉ học mùa dịch

Anh Nhàn |

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học chỉ được thu học phí theo số tháng thực học. Cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh các khoản thu phát sinh phù hợp tình hình thực tế.