Quy định nghĩa vụ cấp dưỡng

Con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ bị xử lý như thế nào?

thu thuỷ |

Bạn đọc có email thinhngxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi nếu con trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ thì bị xử lý như thế nào?