Quy định mới xuất khẩu lao động Nhật Bản

Hơn 51.000 lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, từ đầu năm đến thời điểm giữa tháng 6.2022, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 51.677 người.

Hơn 2.455 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANH THƯ |

Với sự mở cửa của nhiều thị trường, đến nay, đã có hơn 2.455 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Hơn 2.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

ANH THƯ |

Với sự mở cửa của nhiều thị trường, đến nay, đã có hơn 2.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)...

Doanh nghiệp "đua nhau" tuyển dụng lao động đi làm việc nước ngoài

ANH THƯ |

Nhiều thị trường bắt đầu mở cửa tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Ở trong nước, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tuyển chọn thực tập sinh, lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản cần lưu ý gì?

ANH THƯ |

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) lưu ý những quy định mới có hiệu lực với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản.