Quy định mới về chế độ trợ cấp

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

Phạm Đông |

Ngày 24.7, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.