Quy định đấu giá đất

Cần sớm điều chỉnh lại các quy định đấu giá đất

Gia Miêu |

Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc rà soát các vấn đề về pháp lý trong hoạt động đấu thầu và có chế tài phù hợp hơn sau vụ việc Tân Hoàng Minh đấu giá đất Thủ Thiêm cao bất thường rồi lại bỏ cọc.