Quy định cộng điểm ưu tiên

Quy định cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tường Vân |

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm ưu tiên tính theo 3 diện, học sinh giỏi được cộng tối đa 2 điểm và tổng số điểm cộng không quá 4 điểm.