quy chế thi THPT quốc gia 2020

Miễn thi môn ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2020 cần những điều kiện gì?

Thùy Linh - Phương Anh |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đáp án môn Địa Lý- đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bích Hà |

Chiều 7.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 để giáo viên, học sinh chủ động trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. 

Đáp án môn Giáo dục công dân đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo Kỳ thi THPT quốc gia 2020.

Gợi ý đáp án môn Ngữ văn- đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Báo Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án môn Ngữ văn trong bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Đáp án môn Lịch sử đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Để giúp học sinh thuận lợi trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2020, tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo của kỳ thi năm nay.

Đáp án môn tiếng Anh đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Báo Lao Động đăng tải đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh trong bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020.

Đáp án môn địa Lý đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia 2020

Bích Hà |

Tối 3.4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 để giáo viên, học sinh chủ động trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. 

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo  vừa chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 để giáo viên, học sinh chủ động trong việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi. 

Những điểm mới trong quy chế Thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông với nhiều điểm mới.