Quỹ Bảo tồn di sản Huế

Quỹ bảo tồn di sản Huế sẽ khắc phục những vướng mắc trong bảo tồn di sản

Tường Minh |

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc Chính phủ thành lập Quỹ Bảo tồn di sản Huế sẽ khắc phục được những vướng mắc trong việc bảo tồn di sản kéo dài lâu nay.

Huế: Đề xuất dùng Quỹ bảo tồn di sản để mua ấn vàng triều Nguyễn

Tường Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng nguồn lực từ Quỹ Bảo tồn di sản Huế để mua ấn vàng triều Nguyễn.

Thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Chính phủ ban hành Nghị định thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

6 cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 6 cơ chế, chính sách và được phân theo 3 nhóm.

Thừa Thiên Huế sẽ có Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Quỹ bảo tồn di sản Huế là một trong các hạng mục của 6 cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế vừa được Quốc hội thông qua.