Quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Mạnh Cường |

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đến toàn thể cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc (Trung tâm văn hóa lao động và Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề CĐ Hòa Bình).

Sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, tăng 178 huyện và 1.136 xã

Xuân Hải |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng được tổ chức tại Hà Nội sáng 29.11.