Quản lý sản xuất

Cách mạng công nghiệp 4.0 - những yêu cầu mới với lãnh đạo doanh nghiệp

Mạnh Hùng |

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nhân trí Việt Nam (BrainWork) tổ chức lớp đào tạo với chủ đề "Cách mạng công nghiệp 4.0 - những yêu cầu mới với lãnh đạo doanh nghiệp” dành cho các cán bộ chủ chốt của Công ty.