Quản lý khoáng sản

Lai Châu chấn chỉnh việc quản lý khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động

Trần Trọng |

Lai Châu - UBND tỉnh Lai Châu vừa ra văn bản chỉ đạo nóng về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản sau phản ánh của Báo Lao Động.

Yêu cầu ghi rõ thông tin trên các phương tiện khai thác khoáng sản

NGUYỄN TRI |

Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất san lấp phục vụ thi công công trình phải thể hiện đầy đủ thông tin trên các phương tiện vận chuyển, khai thác để người dân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng theo dõi giám sát.