Quân đội phòng chống dịch

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.