Quẩn đảo Solomon

Hai người đàn ông được giải cứu sau 29 ngày lênh đênh trên biển

Nguyễn Hạnh |

Hai người đàn ông đã lênh đênh khoảng 400km trên biển trong suốt 29 ngày trước khi được giải cứu.