quà biếu tết

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

BLĐ |

"Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết" - Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ.