PSI

Chứng khoán Dầu khí (PSI) phát hành thành công 15 triệu USD trái phiếu

Thế Vinh |

11 tháng đầu năm 2021, PSI (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng bùng nổ với gần 420 tỉ đồng doanh thu (tăng trưởng 202% so với cùng kỳ năm trước), gần 15 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 146%).