Phục vụ nhân dân của Công chức

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ thành lập 183 Tổ An toàn COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về việc thành lập “Tổ An toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn.