Phục hồi phát triển kinh tế xã hội

Biến chủng mới Omicron là vấn đề lớn, không chủ quan nhưng không hoang mang

Vương Trần |

Việc xuất hiện biến chủng mới Omicron có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn cũng là một vấn đề lớn rất đáng chú ý. Thủ tướng yêu cầu chủ động giám sát và có các biện pháp phòng dịch để hạn chế nguy cơ từ sự xuất hiện biến chủng mới này. Tinh thần cảnh giác, không chủ quan nhưng không hoang mang, lo sợ.