Phòng tư pháp

Đề xuất phòng tư pháp cấp huyện tại 3 địa phương được cấp phiếu lý lịch tư pháp

Vương Trần |

Theo thống kê, hiện nay Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An là ba địa phương có số lượng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp lớn nhất cả nước.

Vụ phó chủ tịch "phê xấu" vào lý lịch: Tổ chức họp rút kinh nghiệm

TRẦN HÓA |

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, Phòng Tư pháp (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng, ông Đỗ Minh Cường – Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê có sai sót trong việc chứng thực lý lịch công dân, nên đề xuất UBND xã Tịnh Khê tổ chức họp rút kinh nghiệm.