Phòng dịch sốt xuất huyết

Ninh Bình: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 12.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục ghi nhận thêm những ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh tại cộng đồng.

Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết với hàng chục ca bệnh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến ngày 4.7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết với 21 trường hợp mắc bệnh.