Phòng dịch Covid ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Giám sát chi trả lương người lao động là các F0, F1 và F2

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đã giám sát việc chi trả lương cho người lao động là các F0, F1 và F2 mắc COVID-19 bị cách ly ở các doanh nghiệp.

Đà Nẵng: Tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố vừa khai mạc trong Tháng công nhân do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Phun khử khuẩn các cơ sở thờ tự ở Đà Nẵng để phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Ban Tôn giáo Chính phủ vừa đề nghị các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan y tế và các cấp chính quyền tiến hành phun khử khuẩn các cơ sở thờ tự trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19.