Phổ điểm đánh giá năng lực 2022 Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2022

Tường Vân |

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực kỳ 1 năm 2022 (các đợt thi tháng 2 – 4.2022).