Phó chủ tịch Hải Phòng

Phê chuẩn ông Hoàng Minh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng

Phạm Đông |

Ông Hoàng Minh Cường vừa được phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.