Phiên họp 44

Thông qua Nghị quyết thành lập 3 thị xã thuộc Thanh Hoá, Bình Định, Phú Yên

Vương Trần |

Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 44, chiều ngày 22.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định với 100% thành viên tán thành.

Chủ tịch Quốc hội: Phải có cách nhìn khác và có bộ quản lý về thanh niên

Vương Trần |

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời kỳ này, thanh niên cần được quản lý Nhà nước chứ không phải chỉ vận động mà không được quyết định, thanh tra hay kiểm tra...

Thu hút đầu tư PPP: Không có chính sách chia sẻ rủi ro sẽ khó tạo sức hút

Vương Trần |

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, dự luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nếu không có chế định chia sẻ rủi ro thì khó tạo sức hút, tạo động lực, thu hút đầu tư.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự Luật Cư trú (sửa đổi) tại phiên họp 44

Vương Trần |

Dự kiến tại phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và 5 dự án Luật khác.