Phí ô tô

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ 15.11

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô từ ngày 15.11. Biện pháp này nhằm gỡ khó cho ngành sản xuất. lắp ráp ô tô trong nước trước tác động của dịch COVID-19. 

Từ năm 2021, mua ôtô còn được giảm 50% phí trước bạ?

CAO NGUYÊN |

Trong danh sách 29 khoản phí, lệ phí được Bộ Tài chính gia hạn đến 30.6.2021, không có khoản giảm 50% phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.