phép năm

Có thể nghỉ một lần hết 12 ngày phép năm được hay không?

ANH THƯ |

Người lao động làm đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép, hưởng nguyên lương với số ngày cụ thể.

Chưa làm hết năm, người lao động có được xin dồn phép để nghỉ một lần?

Phương Minh |

Người lao động nếu có nhu cầu nghỉ phép có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc dồn phép cả năm để nghỉ một lần.

Chưa làm đủ 12 tháng, công ty không cho nghỉ phép năm có đúng không?

thu phương |

Tôi đã đi làm được 9 tháng và xin nghỉ phép năm. Công ty không cho nghỉ phép năm với lý do chưa làm đủ 12 tháng. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng quy định pháp luật không?

Người sử dụng lao động có được điều chỉnh thời gian nghỉ phép?

đặng nụ |

Bạn đọc có email trantuxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm việc ở công ty được 14 tháng. Theo quy định, công ty vẫn cho nhân viên nghỉ mỗi tháng 1 ngày hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Tuy nhiên, công ty đột ngột thay đổi dồn ngày nghỉ phép vào cuối năm mà không tham khảo ý kiến, không báo trước cho nhân viên. Công ty làm như vậy có đúng quy định của pháp luật về lao động không?