Phát triển văn hóa

Những bài học đã phải trả bằng rất nhiều tiền trong đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa

Mi Lan |

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động xung quanh Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - nhiều lần nhấn mạnh, việc đầu tư cho văn hóa phải thận trọng, khoa học để tránh thất thoát.

Nhiều điều rất đáng suy nghĩ sau 2 đêm diễn của Blackpink

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa cho rằng doanh thu 2 đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink bằng non nửa mục tiêu doanh thu nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam đến năm 2030 là điều rất đáng suy nghĩ.

Loại bỏ tư tưởng văn hóa là ngành vô thưởng vô phạt để bố trí đúng cán bộ

PHẠM ĐÔNG |

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Mấu chốt cần làm hiện nay là hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để tạo động lực, khơi thông nguồn lực, tăng dư địa cho văn hóa phát triển...

Chấn hưng, phát triển văn hóa ngang hàng chính trị và kinh tế

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hội thảo góp phần thấm nhuần quan điểm, thể chế chính sách và nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu yêu cầu chấn hưng, phát triển văn hóa để văn hóa ngang hàng chính trị và kinh tế. Văn hóa phải là một trong các trụ cột để phát triển bền vững đất nước.

Nguồn lực phát triển văn hóa không chỉ của nhà nước mà còn của toàn xã hội

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nguồn lực cho phát triển văn hóa không chỉ là tài chính, cơ sở vật chất, mà còn là nguồn lực con người, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống dân tộc. Không chỉ là nguồn lực của nhà nước mà còn là nguồn lực của toàn xã hội.

Đề nghị sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Để phát huy được sức mạnh, vai trò của văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa hàng năm.

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển văn hóa

Mai Hương |

“Hội thảo Văn hoá 2022: Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa; việc huy động, bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Xây dựng văn hóa, con người Hòa Bình để phát triển bền vững

Minh Nguyễn |

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hòa Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước luôn được các cấp ở tỉnh Hòa Bình quan tâm.

Từ Hội thảo Văn hóa 2022: Mong có cơ chế khơi dòng văn học cho công nhân

Mỹ Linh |

Hội thảo Văn hoá 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh ngày 17.12 tới, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và khoảng 800 đại biểu tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Bình Dương phát triển kinh tế, văn hóa đồng đều để con người hạnh phúc hơn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.10, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022” do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc tại tỉnh Bình Dương

Tiếp tục triển khai tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội |

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, những thành tựu kinh tế, chính trị và xã hội nói chung, của văn hóa nói riêng đã tạo điều kiện và vị thế cho chúng ta trong việc hình thành sức mạnh tổng hợp quốc gia, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để chúng ta có thêm quyết tâm phát triển văn hóa xứng đáng với thời đại Hồ Chí Minh.

Hy vọng giải quyết những vấn đề thực tiễn trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội |

Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 là một trong những cuộc chiến thảm khốc bậc nhất của nhân loại. Một trong những bài học được rút ra sau cuộc chiến chính là vai trò của văn hóa như một nền tảng giúp các dân tộc hiểu biết nhau nhiều hơn, khoan dung với những khác biệt, tạo ra sức mạnh tinh thần để vượt qua những khó khăn. Đó cũng là một trong những mục đích ra đời của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vào ngày 16.11.1945.