Phát triển văn hoá

Phát huy giá trị văn hóa Cố đô trong sản phẩm OCOP

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình là mảnh đất được ưu đãi nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, với những nét truyền thống văn hóa tạo nên bản sắc riêng của mảnh đất Cố Đô. Địa phương đang nỗ lực xây dựng các sản phẩm OCOP thông qua việc gửi gắm các giá trị văn hóa vào trong mỗi sản vật, góp phần tiếp thêm nguồn lực cho kinh tế nông thôn phát triển.

Sớm ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm xây dựng, ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa công sở, văn hóa trong đảng, văn hóa doanh nghiệp; tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp phát triển văn hóa.

Văn hóa - chuyển hóa các kế hoạch thành việc làm thiết thực

Mai Hương |

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong năm 2022, góp phần cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Huy động nguồn lực cho phát triển văn hoá

Hương Mai |

Văn hóa giữ vai trò điều tiết xã hội bằng hệ thống giá trị, chuẩn mực văn hóa của cộng đồng, văn hóa giữ vai trò định hướng sự phát triển của xã hội bằng mục đích nhân văn của mình và cột mốc văn hóa trong tâm trí con người luôn là cột mốc vững chắc nhất. Do vậy, đầu tư cho văn hóa là đầu tư lâu dài để hướng tới tương lai. 

Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

Mai Hương |

Cách đây tròn 1 năm, vào ngày 24.11.2021, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Hà Nội tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hoá

Hà Thái |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022.

6 bài học kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam

. |

Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc diễn ra ngày 24.11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo tóm tắt về “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hạ Nguyên |

Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17.3.2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giai đoạn 2021-2025” mới được ban hành tập trung thực hiện 8 nội dung phát triển văn hóa.

Thủ tướng: Không làm đứt gãy các chuỗi kinh doanh của cơ sở dịch vụ du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch phải chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng văn hóa, truyền thống lịch sử

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi mới tư duy mạnh mẽ, coi truyền thống văn hóa - lịch sử là một nguồn lực, đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển.