phát triển kinh tế vùng

Đưa Thái Nguyên trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế vùng

Nguyễn Tùng |

Tại cuộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên ngày 12.5, Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, địa phương cần tiếp tục phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vương Trần |

Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vùng cực Nam của Tổ quốc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết phát triển vùng ĐBSCL.

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thứ 2 về thực hiện Nghị quyết phát triển vùng

Vương Trần |

Hội nghị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức vào ngày 22.4.

Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm không thể "mạnh ai nấy làm"

ÁI VÂN |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khắc phục tình trạng "trùng dẫm" hay "mạnh ai nấy làm" tại vùng kinh tế trọng điểm vùng.

Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả của vùng kinh tế trọng điểm

Vương Trần |

Ngày 26.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm và tác động tới tăng trưởng chung của cả nước.