Phát hiện mới

Phát hiện mới: Mặt trời từng có vành đai giống như sao Thổ

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã công bố một nghiên cứu rằng trước khi Trái đất tồn tại, rất có thể mặt trời từng có những vành đai bao quanh như sao Thổ.

Các nhà khoa học phát hiện loài rắn mới qua Instagram

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã tìm ra một loài rắn mới khi đang lướt Instagram.

Phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn bức tranh tiến hóa loài người ở Châu Phi

Bảo Châu |

Phát hiện của các nhà khảo cổ học tại hoang mạc Kalahari ở Châu Phi đã làm thay đổi hiểu biết về tiến hóa của loài người.