Phát động phong trào thi đua yêu nước

Cần cụ thể hóa tiêu chí khen thưởng đến với đối tượng ngoài nhà nước

K.NINH |

Sáng 3.10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018). Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương đã đến dự hội nghị.