phanh CBS

Phanh ABS và phanh CBS khác nhau như thế nào?

TAN TAN (T.H) |

ABS và CBS là hai hệ thống phanh hiện đại nhất được áp dụng trên các dòng xe máy tại Việt Nam hiện nay.