Phấn rôm Johnson & Johnson

Johnson&Johnson cân nhắc phá sản để xử lý vụ kiện hàng có chất gây ung thư

Thanh Hà |

Johnson&Johnson đang xem xét kế hoạch nhằm trút các trách nhiệm từ những vụ kiện tụng trên quy mô lớn liên quan tới phấn rôm trẻ em nhãn hiệu Baby Powder sang một doanh nghiệp mới thành lập, sau đó xin bảo hộ phá sản cho doanh nghiệp mới này.