Phân định vịnh Bắc Bộ

Việt Nam - Trung Quốc kết thúc đàm phán vòng 8 về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Hà Liên |

Tin từ Bộ Ngoại giao ngày 28.9, đàm phán vòng 8 nhóm công tác về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc diễn ra từ ngày 25 đến 27.9, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.