Phan Bội Châu

“Nợ nước non”- Thơ ấu và quyết định lịch sử kỳ vĩ của Nguyễn Tất Thành

Hiền Hương |

Tiểu thuyết “Nợ nước non” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tái hiện lại thơ ấu và hành trình tuổi trẻ của chàng trai Nguyễn Tất Thành giữa một thời đại đầy biến động của lịch sử.

Con Vá, con Ki của cụ Phan Bội Châu

KHÁNH TƯỜNG |

Vá và Ky là tên hai con chó của cụ Phan Bội Châu nuôi trong thời gian bị thực dân Pháp giam lỏng ở dốc Bến Ngự (Huế) từ 1925- 1940. Cụ yêu thương Vá và Ky đến mức khi “hai đứa” lìa đời, cụ đắp mộ và đề bia mộ bằng chữ Hán, chữ Quốc ngữ.