P1Harmony

Nhóm nam đánh bại ITZY, NewJeans trên World Albums - Billboard

An Nhiên |

Billboard vừa công bố bảng xếp hạng World Albums cho tuần này. Đứng đầu là nhóm nam P1Harmony. Theo sau là ITZY, Stray Kids, NewJeans.