ông Trần Lệ Nguyên

Ông Trần Lệ Nguyên chính thức rời "ghế" Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt

Gia Miêu |

Các cổ đông của Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Lệ Nguyên tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào chiều ngày 28.5.