Ông Hoàng Đăng Quang

Chân dung 2 Bí thư Tỉnh uỷ vừa được điều động về công tác tại Trung ương

Vương Trần |

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình Hoàng Đăng Quang vừa được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng vừa được điều động giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.