Ông Hà Mạnh Trí

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Viện trưởng Viện KSNDTC Hà Mạnh Trí

Ái Vân |

Hà Nội - Tang lễ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND Tối cao Hà Mạnh Trí được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.