Ổn định kinh tế vĩ mô

Xác định lĩnh vực kinh tế “trong nguy có cơ” để đẩy nhanh tốc độ phục hồi

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các giải pháp ngắn hạn cũng phải đặt trong tổng thể dài hạn, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững. Đồng thời, xác định lĩnh vực nào “trong nguy có cơ”, có tiềm năng để có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.