Nút giao thông Trần Thị Lý

Nút giao thông 3 tầng hơn 723 tỉ ở Đà Nẵng được đưa vào sử dụng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Công trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý có tổng mức đầu tư hơn 723 tỉ đồng được đưa vào sử dụng tạo ra nhiều điều kiện phát triển kinh tế, phục hồi du lịch ở Đà Nẵng.

Khánh thành công trình hơn 723 tỉ ở Đà Nẵng, tạo sức bật phát triển kinh tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Công trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý có tổng mức đầu tư hơn 723 tỉ đồng được khánh thành. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, cụm nút giao thông này sẽ tạo sức bật mới để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế.